Felhasználási feltételek Általános szerződési feltételek (a „Feltételek”)

1. A www.gaborsmandalas.com oldalon forgalmazott termékek ismertetése:

1.1. Hajdu Gábor egyéni vállalkozó (a „Szolgáltató”) webáruházában Hajdu Gábor által készített mandalákat vásárolhat nyomtatott formában, Vásárló igényétől függően keretezve (a „Termék”).

1.2. A Termék lényeges tulajdonságai: a Vásárló döntésétől függően magas minőségű különleges papírra nyomtatott művészeti alkotás.

2. Szolgáltatóra vonatkozó adatok:

A https://www.gaborsmandalas.com oldalon elérhető online áruházat (a „Webáruház”) Hajdu Gábor egyéni vállalkozó üzemelteti (a „Szolgáltató”).

2.1. A Szolgáltató neve: Hajdu Gábor egyéni vállalkozó
2.2. A Szolgáltató székhelye, telephelye: 1022 Budapest, Bimbó út 24. földszint 3.
2.3. A Szolgáltató üzleti tevékenysége helyének postai címe: 1022 Budapest, Bimbó út 24. földszint 3.
2.4. A Szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@gaborsmandalas.com
2.5. A Szolgáltató telefonszáma: +36 30 626 6605
2.6. A Szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző hatóság: Nemzeti Adó -és Vámhivatal
2.7. A Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: 56912571
2.8. A Szolgáltató adószáma: 58389324-1-41; a Szolgáltató EU közösségi adószáma: HU58389324
2.9. A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok (e-mail cím):

SiteGround Spain S.L.  Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain; +44 20 71839093 compliance@siteground.com

3. Feltételek elfogadása

3.1. A Webáruház látogatója és a Webáruházban vásárló személy (a „Felhasználó” vagy „Vásárló”) a Webáruház felkeresésével, megrendelés leadásával kötelezőnek fogadja el a Feltételeket, és azt, hogy a Webáruházat kizárólag a Feltételek szerint és ezek elfogadásával használhatja.

3.2. A Feltételek elfogadását nem érinti, hogy a Webáruház vagy annak egyes funkciói, szolgáltatásai további regisztrációt, vagy feltételek teljesítését igényelheti.

3.3. Javasoljuk, hogy a Felhasználók a Feltételeket mentsék el saját adathordozójukon, vagy nyomtassák ki, ennek esetleges elmaradása nem érinti a Feltételek elfogadását, és azt, hogy a Feltételek mindenkor hatályos változata a honlapon elérhető és későbbiekben is lementhető vagy kinyomtatható.

4. Rendelés leadásához (vásárláshoz) szükséges adatok és adatvédelem

4.1. A Webáruházhoz kapcsolódó adatvédelmi és adatkezelési feltételek, ezek módosítása esetén mindenkor hatályos tartalmuk szerint a honlapon érhetőek el.

4.2. A Szolgáltató a Webáruházat alkalomszerűen felkereső, olyan látogatókról, akik rendelést nem adnak le, Terméket nem vásárolnak azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt.

4.3. A megrendelés leadásához (vásárláshoz) a Felhasználó (vagy a Terméket átvevő) neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme, és amennyiben ettől eltérő, a szállítási cím megadása (rögzítése) szükséges.

4.4. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van, a rendelés leadásához szükséges és a Felhasználó által megadott valamennyi adata Webáruházban történő ellenőrzésére, javítására, módosítására.

4.5. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy harmadik személy megadott adatait jogosulatlanul használja fel, vagy egyébként azokkal visszaél, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni az info@gaborsmandalas.com e-mail címen.

5. Termék adásvételére irányuló szerződés

5.1. A Termékekre vonatkozó megrendelések leadása a www.gaborsmandalas.com internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Szolgáltató és a Felhasználó között a Termék adásvételére irányuló szerződés (i) a Felhasználó e-mail címének megadásával; (ii) a jelen Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató Felhasználó
általi elfogadásával; (iii) megrendelés Vásárló általi leadásával; (iv) a Termék vételárának és a szállítási költség maradéktalan
megfizetésével, és (iv) a megrendelés Szolgáltató általi – elektronikus úton e-mailben történő – visszaigazolásával jön létre.

5.2. A fenti 5.1. pont szerint létrejövő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és a szerződés nyelve a magyar nyelv. A Feltételek bármilyen nyelvre történő fordítása esetén a fordítás kizárólag kényelmi és
tájékoztatási célokat szolgál, és minden esetben a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

5.3. A Szolgáltató a Felhasználóval kötött szerződést (rendelést) rögzíti (archiválja), így a szerződések (rendelések) utólagosan hozzáférhetőek, visszakereshetőek.

5.4. A rendelés leadása előtt a Vásárlónak lehetősége van a rendelés leadáskor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

5.5. A rendelések leadását és sikeres fizetést követően a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazoló e-mail-t, valamint számlát küld a Vásárló részére, amely visszaigazoló e-mail, illetve számla tartalmazza a Vásárló megrendelésének részleteit is. Amennyiben a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség
vagy szerződéses kötelezettség alól.

5.6. A szerződés szerinti Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről az egyes Termékeknél adunk tájékoztatást. Az ezen összegen felül felmerülő szállítási költségről (amely költség az Európai Unió országain kívüli szállítás esetén a felmerülő szállítási költségen kívül kizárólag a vámkezelési költségek Szolgáltatót terhelő részét tartalmazza, így a Vásárló által megadott szállítási cím országa szabályai szerint fizetendő vámkezelési díj kifizetése a Vásárlót
terheli) a „Pénztár”-ban, a szállítási cím megadásakor tájékozódhat.

5.7. A Szolgáltató tevékenysége nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

5.8. Elállás

Figyelemmel arra, hogy a Termék olyan nem előre gyártott termék, amelyet a Fogyasztó rendelés leadásakor adott utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (nyomtattak ki a Vásárló által kért papírra vagy más anyagra, illetve a Vásárló által kért módon kereteztek be), vagy olyan Termék, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) c) pontja alapján a Vásárló az adásvételre irányuló szerződéstől nem állhat el.

6. Rendelés leadásának menete

6.1. A Vásárló a Webáruházban elérhető, megrendelni kívánt Termék lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről az adott Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló képre történő kattintással tájékozódhat. A Terméket fuvarozó partnerünk a Vásárló által megadott szállítási címre kézbesíti. A Vásárló a szállítási feltételekről, ezen belül a szállítási díjról, a szállítási időről, valamint a csomagolás módjáról a Kezdőlap aljára gördítve a „Szállítási feltételek” szövegre kattintva tájékozódhat. Amennyiben a rendelés során a Vevő által megadott szállítási cím országa nem tagja az Európai Uniónak, a Vásárló az ország rendelkezései szerint vámkezelési díj fizetésére kötelezhető. A rendelés folyamatában a Webáruház „Pénztár” menüpontjában, a szállítási cím megadása után jelenik meg a szállítási költség. A Termékre, valamint a szállításra vonatkozó tájékoztatás a jelen Feltételekben foglaltakkal együttesen szolgáltatják a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban mindazon információkat, amelyek a Webáruházban történő vásárláshoz szükségesek.

6.2. A Vásárló a Webáruházban elérhető azon Terméket, amelyet meg kíván vásárolni, a „Kosárba teszem” feliratra kattintva tudja a virtuális kosarába helyezni. Amikor a Terméket a kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a Termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezt követően a Vásárló választhat, hogy a Webáruházban folytatja-e a vásárlást (a vásárlás folytatása a Webáruház szövegre vagy a honlap felületére kattintva történik), vagy befejezi a vásárlást, valamint a megvásárolni kívánt Termék(kek) kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol ellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb
specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár,). A Kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést és/vagy a kiválasztott tételt törölni tudja a kosárból. Ha a Vásárló mindent rendben talált, azaz a kosár tartalmán nem kíván módosítani, akkor a „Pénztár” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelés leadását a Webáruházban kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a Vásárló általi regisztráció, azonban Vásárló által kötelezően szolgáltatandó adatok megadásának hiányában a Vásárlás nem eszközölhető, azaz szerződés a Vásárló és a Szolgáltató
között nem jöhet létre. A kötelezően szolgálatátandó adatokat a Webáruházban, az adatszolgálatásra vonatkozó rovat megnevezése végén látható piros csillag (*) jelzi. A Vásárló által szolgáltatott adatok megfelelőségéért és valódiságáért a Vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik, a Szolgáltató felelőssége e körben kizárt.

Ha a Vásárló megadott minden szükséges adatot, azonban a szállítási cím eltér a Vásárló címétől, akkor az „Eltérő szállítási cím” kockára kattintva feljönnek a kötelezően kitöltendő, szintén piros csillaggal (*) jelölt szállítási cím mezők. Ezen mezők kitöltése nélkül a rendelés folyamata nem folytatható.

A szállítási adatok megadását követően a fizetési mód kiválasztása előtt a Vásárlónak el kell fogadnia a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Feltételeket.

A megrendelés leadásának utolsó lépése, hogy a Vásárlónak a kívánt fizetési módot ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Online kártyás fizetés esetén a kért kártyaadatok megadása után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva lehet lezárni a rendelés folyamatát és sikeres fizetés esetén a rendszer automatikusan elküldi
a megadott e-mail címre a rendelés visszaigazolást, valamint a számlát.  A „Megrendelés elküldése” gombra kattintás előtt a Vásárló még ellenőrízheti, hogy helyesen adta-e meg a megrendelés véglegesítéséhez szükséges adatokat. PayPal fizetési mód esetén a Vásárló a fizetési módot tartalmazó boksz alatt megjelenő PayPal gombra kattintva, sikeres fizetéssel zárhatja le a rendelését a PayPal által kért adatok megadása és elküldése után, amikor a rendszer szintén automatikusan elküldi a megadott e-mail címre a rendelés visszaigazolást, valamint a számlát. A „PayPal” gombra kattintás előtt a Vásárló még ellenőrízheti, hogy helyesen adta-e meg a megrendelés véglegesítéséhez szükséges adatokat. Sikeres fizetés esetén megjelenik a rendelést visszaigazoló oldal, amely tartalmazza rendelés adatait, valamint egy a rendeléshez tartozó
egyedi rendelési számot.

Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldéséig bármikor javítani tudja, terméket törölhet a kosárból a megfelelő oldalakra visszatérve. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával és a sikeres fizetéssel véglegesítette, akkor ez a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Adásvételre vonatkozó szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre.

Ha a Vásárló Terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Honlapot, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a kosár tartalma törlődik.

7. Fizetési módok:

A Termék vételárának megfizetése a Vásárló választása szerint történhet bankkártyával és Paypal-lal (online fizetés).

A Szolgáltató a vásárláskor minden esetben számlát, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki, amelyről szóló adatot a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakkal összhangban szolgáltatja az adó- és vámhatóság felé. A Vásárló által a vásárlás során történt bármely valótlan adatszolgáltatásból eredő jogkövetkezményekért a Szolgáltató felelősségét kizárja.

8. Szolgáltatót terhelő kellékszavatossággal, termékszavatosság és jótállással kapcsolatos, valamint a Vásárlót ennek kapcsán megillető jogokról történő tájékoztatás.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató jótállásra NEM köteles.

9. Szállítási információk

9.1. Vásárló a megrendelt Terméket átveheti személyesen a 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/A. címen előzetes egyeztetést követően, illetve a Szolgáltató – a Vásárló ilyen irányú rendelése esetén – a megrendelt Terméket fuvarozó partnerével juttatja el a megadott szállítási címre.

9.2. A szállítási költségek függnek a megrendelt Termék(ek)től, annak méretétől és súlyától, valamint a megadott szállítási címtől. A pontos szállítási költségről a Termék kiválasztását és a szállítási cím megadását követően kap tájékoztatást a Vásárló.

9.3. Szállítási határidő: A szállítási idő a rendelés visszaigazolásától számítva a vásárolt termék típusától és a szállítási címtől függően akár 10–14 nap, illetve Európán kívül történő szállítás esetén több hét  is lehet. A kép keretezése, valamint a nem EU országokban szükséges vámkezelés plusz időt vesz igénybe. Fuvarozó partnerünk a különböző
országokba történő szállításra a távolság függvényében különböző határidőket vállal, ami akár 4 – 6 nap, illetve Európán kívül történő szállítás esetén akár ennél is hosszabb lehet.

10. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

10.1. A Webáruházban elérhető tartalmakhoz, így különösen a Terméken ábrázolt mandalákhoz mint szerzői művekhez fűződő személyi és vagyoni jogok kizárólagos jogosultja Hajdu Gábor.

10.2. A honlapon és a Webáruházban található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása szigorúan tilos, beleértve az elektronikus hírközlő eszköz útján történő eljárásokat is. E tilalom vonatkozik különösen a honlapon és a Webáruházban található grafikus tartalmakra, szöveges tartalmakra,
logóra, fotó- és videóanyagokra. Szigorúan tilos a honlap vagy a Webáruház tartalmán alapuló bármilyen mű vagy termék készítése, létrehozása.

10.3. A honlap és a Webáruház kizárólagos üzemeltetője, beleértve a honlap és a Webáruház megjelenítéséhez szükséges jogokat, domain-t és kereskedelmi nevet is, a Szolgáltató.

10.4. Felhasználó köteles tiszteletben tartani valamennyi, a Termékekkel és a Honlappal kapcsolatos szerzői és egyéb kapcsolódó jogokat.

10.5. A Termékek, a Webáruház vagy a honlap sem részben, sem egészében nem többszörözhető, másolható, menthető, és más módon (szerkezet, design elemek, egyéb) sem hasznosítható.

11. Hozzáférés

11.1. Felhasználó vállalja, hogy (i) nem használ semmilyen automatizált adatletöltő, -szerző vagy ennek egyébként megfelelő funkciójú programot, alkalmazást, algoritmust vagy módszert a Honlaphoz történő hozzáférés, tartalmának megismerése, másolása, vagy megfigyelése céljára, (ii) általánosan hozzáférhető internet böngésző és kereső programokat kivéve nem használ fel semmilyen programot, alkalmazást, algoritmust vagy módszert a Honlaphoz történő hozzáférés, tartalmának megismerése, másolása, vagy megfigyelése céljára, (iii) nem helyez el olyan tartalmat, amely vírust, kémprogramot vagy egyébként a honlapot, a Webáruházat vagy a Termékeket károsító, vagy hátrányosan érintő hatással bíró szoftvert, alkalmazást, programot, algoritmust tartalmaz, (iv) a Honlaphoz kapcsolódó egyéb szoftvert nem kísérel meg
visszafejteni, módosítani, vagy egyéb beavatkozást tenni.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói panaszait az 1. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.

A hírközlési eszköz útján rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, a tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület  székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési
címét.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló a Ptk. értelmében fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetve a Vásárló belföldi lakhelye és tartózkodási helye szerinti békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet. A fogyasztónak minősülő Vásárló lakhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg, amely szerint az illetékes békéltető testület adatai az alábbiak:

Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. További információk a https://bekeltet.bkik.hu/ oldalon találhatóak.

13. Módosítások

13.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a Feltételeket egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítást köteles hatályba lépését megelőző nyolc nappal a honlapon közzétenni.

13.2. Felhasználó a módosítást a Szolgáltatás módosítás közzétételét követő első használatba vételével fogadja el.

14. Irányadó jog és fórum

14.1. A honlap és a Webáruház használatára, a Termékek adásvételére, a Feltételekre, az ezekből eredő jogviszonyokra a magyar jog irányadó.

14.2. A honlap és a Webáruház használatával, a Termékek adásvételével, a Feltételekkel, az ezekből eredő jogviszonyokkal kapcsolatos jogviták elbírálására a Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

0
    0
    Kosarad
    A kosarad üres
      Calculate Shipping